Danh Sách Các Trường

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (TP. HCM)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (TP. HCM)

    Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Hồ Chí Minh)

    Trải qua hơn 75 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường Khoa Học Tự Nhiên đã khẳng định được vị trí của mình - trở thành đơn vị đào tạo các ngành khoa học cơ bản mạnh nhất phía nam và là một trong những trường hàng đầu về khoa học công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghệ mũi nhọn như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử-viễn thông, kỹ thuật hạt nhân...