Cách tính điểm và quy định xếp hạng các trường

Date: - View: 730 - By:

Điểm xếp hạng của trường được tính bằng tổng lượt xem + lượt thích trang của trường.